MDD – Mosna dvogredna dizalica
Standardne nosivosti do 160 t, raspona do 40 m, visine dizanja do 100 m. Dvobrzinski motori dizanja (opciono sa frekventnom regulacijom). Pogon kolica (mačke) i pogon mosta sa frekventnim regulatorom 2-brzinski ili varijabilni. IP55 zaštita, opciono IP66. Upravljački napon 48 V. Upravljanje preko visećeg komandnog pulta ili daljinsko/radijsko upravljanje. Izvođenje sa dvije mačke; pojedinačno/rad u tandemu.