Vage
Digitalne vage obješene na kuku se mogu nabaviti u više različitih modela i nosivosti (vidi PDF).

Oprema i funkcije:
- jedna ili dvojna baterija za 24h obavljanja funkcija
- Punjač 220/240 V AC
- Indikator stanja baterije, trajanja 8-10h
- Automatsko isključivanje display-a nakon 3 minute
- Tariranje (umjeravanje, podešavanje vage)
- Daljinsko upravljanje sa maksimalne udaljenosti 30m
- Točnost vaganja 0.1%
- Vaga je standardno opremljena sa prijemnikom signala dolje i gore